Najnowsze!

Lecturo White Narzędzie do ustalania statusu VAT oraz numerów rachunku czynnych płatników VAT w oparciu o system Białej Listy. Znajdź swojego kontrahenta po NIP, REGON albo numerze konta. Sprawdź rachunek wirtualny, czy należy do danego podatnika. → zobacz

Pakiety Lecturo

Lecturo WHITE
Narzędzie do ustalania i archiwizacji statusu VAT oraz numerów rachunku czynnych płatników VAT w oparciu o system Białej Listy. Znajdź swojego kontrahenta po NIP, REGON albo numerze konta. Sprawdź rachunek wirtualny, czy należy do danego podatnika.
→ zobacz

Lecturo 20 Pro · Specjalistyczne programy pomocnicze dla księgowości, biura rachunkowego, bankowości i rozliczeń.

Lecturo JPK
Program narzędziowy do odczytywania i weryfikacji plików JPK. Analiza schemy. Obsługa bramki JPK w mechanizmie zawartości aktywnej.
→ zobacz

Lecturo REGON
Aplikacja do odczytu danych z systemu REGON obsługiwanego przez GUS
→ zobacz

Lecturo VAT
Narzędzie do ustalania statusu VAT oraz numerów rachunku czynnych płatników VAT w oparciu o system Białej Listy. Zawiera Dedykowany interfejs do systemu VIES, służącego do weryfikacji statusu unijnych płatników VAT, prowadzonego przez Komisję Europejską
→ zobacz

Lecturo 20 · Specjalistyczne programy dla biura.

Lecturo TERYT
Aplikacja do wyszukiwania TERYT i kodów pocztowych
→ zobacz

Lecturo PDF
Program narzędziowy do rozszerzonej obsługi plików PDF. Przeglądaj, importuj, eksportuj, dziel i łącz pliki w dowolnym zakresie.
→ zobacz

Lecturo QR
Oprogramowanie do bezpiecznego, lokalnego generowania kodów QR z zadaną treścią, w tym kodów marketingowych oraz identyfikacyjnych. Generowanie do plików PNG, PDF albo na drukarkę etykiet.
→ zobacz

Lecturo 10 · Specjalistyczne programy narzędziowe

Lecturo Tempus
Systemy synchronizacji i weryfikacji czasu urzędowego i koordynowanego
→ zobacz

Lecturo SMS
Narzędzie do wysyłania SMS za pomocą usługi Smeskom
→ zobacz

Lecturo SYS
Narzędzie importu informacji technicznej w oparciu o interfejs WMI
→ zobacz

Lecturo Speech
Narzędzie do odczytywania zawartości tekstowej dowolnego rodzaju, z możliwością systentyzowania plików WAV dla systemów obsługi głosowej
→ zobacz

Aplikacje LECTURO » WHITE · JPK · REGON · VAT · TERYT · PDF · QR · Tempus · SMS · SYS · Speech

Lecturo · powered by JZK24 sp. z o.o. · 2024-03-02 07:13 · for 18.207.129.175
NIP 5842771700 · REGON 380071994 · KRS 0000729513
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego SR Gdańsk-Północ
kapitał zakładowy 16761 zł wpłacony w całości
Wszelkie prawa zastrzeżone · Kontakt · Regulamin