Jak zacząć?

Postaraliśmy się, aby praca z aplikacją Lecturo była prosta. Nie jest wymagana żadna szczególna konfiguracja na starcie. Wymagania techniczne też nie są wygórowane.

Odczytywanie tekstu

Wpisz tekst, który ma być przeczytany. Naciśnij Przeczytaj.

Możesz też wkleić tekst do przeczytania ze Schowka, używając klawiszy Ctrl+V.

Tworzenie plików dźwiękowych

W niektórych wersjach możliwe jest utworzenie plików dźwiękowych. Po prostu zaznacz opcję Do pliku.

Praca z linii poleceń [Zaawansowane]

Możesz uruchomić aplikację Lecturo w trybie automatycznym. W ten sposób możesz współpracować z dowolną aplikacją.

Wpisz tekst, który ma być przeczytany, jako parametr w linii wywołania. Tekst umieść w cudzysłowie.

Na przykład utwórz następujący skrót:
lecturo.exe "Tekst, który ma być przeczytany."

Zegarynka

Naciśnij przycisk Zegarynka. Program będzie odczytywać czas z ustaloną częstotliwością.

Możesz ukryć aplikację Lecturo w prawym dolnym rogu paska narzędzi, tuż koło zegara. Aby ukryć, naciśnij przycisk Ukryj koło zegara.

Inne informacje

Potrzebujesz pomocy? Więcej informacji?

Napisz do nas

Aplikacje LECTURO » WHITE · JPK · REGON · VAT · TERYT · PDF · QR · Tempus · SMS · SYS · Speech

Lecturo · powered by JZK24 sp. z o.o. · 2023-06-07 18:18 · for 35.172.164.32
NIP 5842771700 · REGON 380071994 · KRS 0000729513
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego SR Gdańsk-Północ
kapitał zakładowy 16761 zł wpłacony w całości
Wszelkie prawa zastrzeżone · Kontakt · Regulamin